Vänge kyrka

Vänge kyrka är en kyrkobyggnad i Vänge i Uppsala stift. Kyrkan har medeltida ursprung och hör till Norra Hagunda församling. Kyrkan är belägen vid vägen genom Vänge samhälle drygt en mil väster om Uppsala.

Byggnaden Vänge kyrka

Kyrkan består av rektangulärt långhus med rakt avslutat kor i öster av samma bredd som långhuset. Från koret sträcker sig korsarmar ut åt norr och söder.

Vid långhusets sydvästra sida finns ett vidbyggt vapenhus och vid långhusets västra kortsida ett smalt kyrktorn. Öster om koret finns en femsidig utbyggnad, som ursprungligen var uppförd som sakristia. Sakristian är numera inrymd i norra korsarmen. 

vange kyrka

Väggarna genombryts av rundbågiga fönster. Långhus och korsarmar täcks av sadeltak medan kyrktornet kröns av en spira. Kyrkorummet nås via vapenhuset söder om tornet.

Eventuellt är kyrkan byggd över en hednisk offerkälla. Exakt var den legat vet man inte idag, men så sent som på 1800-talet fanns en brunn under kyrkgolvet.

Läs mer på Wikipedia >>